top of page

5 tips voor officials rond racisme, homofobie en seksisme

Ben jij scheidsrechter, jurylid, umpire, kamprechter, referee of commissaris? Kortom, ben jij official?

Zit je op een hoge stoel, achter een tafel of ren je over /rond het hele veld? Maak niet uit!

 

Deze 5 tips en tricks zijn er voor alle officials. Want elke official komt wel eens in contact met racisme, homofobie, seksisme of een andere vorm van discriminatie. En dan is het belangrijk om als official op een goede manier te reageren. Centrum voor Ethiek in de Sport geeft je graag een houvast aan de hand van 5 tips.

Logo ICES

Op dinsdag 5 oktober 2021 gingen we hierover in gesprek. Over respect op en naast het sportveld. En daar geven we je ook de highlights uit mee. Wil je meer info over wie in het panel zat? Dat ontdek je hier

Tip 1: Durf op te treden. Kijk niet weg.

Consequent reageren op alle vormen van discriminatie is heel belangrijk. Kijk daarom niet weg als je discriminatie opmerkt. Voor het slachtoffer maakt jouw moed om niet weg te kijken het verschil. Zo toon je duidelijk aan dat discriminatie niet kan.

Als official sta je in de bevoorrechte positie om te reageren op discriminatie en ongewenst gedrag. Dit hoeft niet altijd een groots gebaar te zijn. Soms kan het volstaan om aan de sporter te tonen dat je erkent wat er gebeurd is. Negeer discriminatie dus niet maar reageer op een voor het slachtoffer erkennende en ondersteunende manier.

Tekengebied 2.png

Wat denken zij ervan❔

Tip 2: Luister en communiceer.

Luister aandachtig en geduldig naar sporters en de betrokkenen tijdens én nadat je hebt ingegrepen. Communiceer rustig en neutraal. Zoek indien mogelijk een afgescheiden plek om met de betrokkenen in gesprek te gaan (bv. in de kleedkamer) en neem hiervoor je tijd.

Tekengebied 3.png

Wat denken zij ervan❔

Tip 3: Meld racisme en discriminatie altijd.

Meld elk voorval van racisme en discriminatie aan de sportfederatie. Geen geval van discriminatie mag zomaar passeren. Melden helpt de federatie om het voorval te beoordelen. Bovendien kan de federatie op die manier discriminatie binnen de sport in kaart brengen. Dit is cruciaal om een goed beleid rond discriminatie te kunnen voeren. Tot slot zorgt melden er ook voor dat het slachtoffer zich gesteund voelt.

Tekengebied 4.png

Wat denken zij ervan❔

Tip 4: Maak het bespreekbaar.

Praat openlijk over discriminatie die je meemaakt tijdens een wedstrijd met collega’s en sporters. Het helpt bij je verwerking en sterkt andere officials om erover te praten. Zo verlies je het plezier in je hobby niet. Door het bespreekbaar te maken zullen meer officials durven optreden tegen racisme en discriminatie. Zo weet je immers dat je er niet alleen voor staat.

Tekengebied 5.png

Wat denken zij ervan❔

Tip 5: Motiveer en benadruk de voordelen.

Spread the word! Respect voor de official zal stijgen als meer sporters of supporters die rol opnemen. Vertel waarom jij official werd en moedig hen aan het ook eens te proberen. Het is immers de ideale manier om op een andere manier bij de sport betrokken te zijn.

Als ervaren official kan je nieuwkomers ondersteunen. Stel je bijvoorbeeld beschikbaar als begeleider van een jeugdofficial. Zo kan je jouw passie en ervaring delen met de volgende generatie officials.

Tekengebied 6.png

Wat denken zij ervan❔

bottom of page